Bestillinger

Topp  Forrige  Neste
 

 

Under mappen Bestillinger får du frem alle registrerte bestillinger utført i Sensedesk.

Du kan her søke frem bestillinger, legge til nye, og redigere eksisterende bestillinger.

 

Definisjon: Her kan du foreta bestillinger av utstyr, programvare o.a., og ha full kontroll over bestillingsprosessen, inklusiv registrering av varer, godkjenning av bestilling, registrering av innkommende fakturaer, mottak av varer, utførte betalinger - og til slutt - overføring av varer til inventarregister i Sensedesk.

 

Fra Bestillinger-mappen kan du også:

 

eksportere til Excel, XML og RSS

sortere listen ved å klikke på en kolonne

velge andre kolonner ved å klikke menyvalget Kolonner

søke/filtrere innenfor enkeltkolonner, ved å oppgi søketekst i feltet som vises rett over hver kolonne, og trykke ENTER

bla til neste/forrige side - om listen inneholder mange rader

helt nederst i skjermbildet er en alfabetisk liste fra a-å. Klikk en bokstav for å vise alle bestillinger med navn som begynner med valgt bokstav.

 

clip0187

 

 

Menyvalg

Øverst til venstre kan du velge blant følgende visninger:

Alle aktive bestillinger

Alle bestillinger

Mine aktive bestillinger

Mine bestillinger

 

Forhåndsvisningsrammen gir deg tilgang til mer informasjon

Øverst i forhåndsvisningsrammen vises generell informasjon om valgt bestilling. Du kan her klikke på knappene Rediger, Slett, og Skriv ut, dra-og-slippe filer og dokumenter til drop-box feltet.

 

Nedre del rammen viser varer/artikler som er knyttet til bestillingen.

 

Registrere/redigere bestillinger

For å registrere en ny bestilling, klikker du Ny bestilling-lenken ovenfor listen over eksisterende bestillinger.

 

clip0188

 

 

Kommentarer til bestillingsskjermbildet

Du oppretter bestillingen ved å angi, minimum, verdi i feltene Navn, Emne, Tildelt og Dato.

Du kan legge til varelinjer/artikler, godkjennere, fakturaer og betalinger i nederste del av skjermbildet.

Legg merke til at enkelte feltnavn er understreket (Status). Om du har administratortilgang til Sensedesk, kan du klikke på disse feltnavnene for å legge til flere valgbare verdier.

 

Godkjennere

clip0189

For å legge til godkjennere:

 

klikk Godkjennere i menyraden

legg til én eller flere personer du ønsker skal kunne vurdere bestillingen (kun personer som er medlem av en CAB-gruppe vises)

 

For å be om aksept/vurdering fra godkjennerne:

 

klikk knappen clip0016

Da sendes det en standardisert e-post til hver enkelt godkjenner, med lenke tilbake til Sensedesk, der han/hun kan bekrefte eller forkaste bestillingen, samt å kommentere sin beslutning.

 

Mottak av varer

clip0190

Mottatte varer registreres helt til høyre under Artikler.

 

Fakturamottak

clip0191

 

Når bestilling er godkjent, og sendt til leverandør kan man registrere eventuelle mottatte fakturaer (for denne bestillingen).

 

Betalinger

clip0192

 

Eventuelle utførte betalinger registreres under Betalinger.

 

Overføre mottatte varer til inventarregisteret

clip0193

 

Mottatte varer overføres enkelt til inventarregisteret i Sensedesk.

 

 

 

 
Copyright ©2014-2018 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.