Grupper

Topp  Forrige  Neste
 

 

Under mappen Grupper får du frem alle registrerte grupper i Sensedesk.

Du kan her søke frem ulike grupper, legge til nye, og redigere eksisterende grupper.

 

Definisjon: En gruppe inneholder én eller flere kontaktpersoner og/eller systembrukere, og benyttes for eksempel til å angi virkemåte, brukerrettigheter, annen tilgang. Det er normalt systemansvarlig (administrator) som vedlikeholder gruppene.

 

Det eksisterer tre ulike gruppetyper i Sensedesk:

 

Sikkerhetsgruppe: Benyttes for å styre brukertilgang

CAB-gruppe: Benyttes for å angi godkjennere - i Endringsmodulen (Change Management)

Generelle grupper: Kan benyttes til annen hensiktsmessig gruppering av kontaktpersoner (mailing-lister o.a.)

 

Fra Grupper-mappen kan du også:

 

eksportere gruppene til Excel, XML og RSS

sortere listen ved å klikke på en kolonne

velge andre kolonner ved å klikke menyvalget Kolonner

søke/filtrere innenfor enkeltkolonner, ved å oppgi søketekst i feltet som vises rett over hver kolonne, og trykke ENTER

bla til neste/forrige side - om listen inneholder mange rader

helt nederst i skjermbildet er en alfabetisk liste fra a-å. Klikk en bokstav for å vise alle grupper med navn som begynner med valgt bokstav.

 

 

clip0181

 

Sletting av grupper

Vi anbefaler at du aldri sletter grupper, selv om du har mulighet for det; Det kan tenkes at gruppen har andre tilknytninger i systemet (til saker, dokumenter, oppgaver, innstillinger, brukertilgang etc).

 

Forhåndsvisningsrammen gir deg tilgang til mer informasjon

Øverst i forhåndsvisningsrammen vises generell informasjon om valgt gruppe. Du kan her klikke på knappene Rediger, Slett, og Skriv ut, dra-og-slippe filer og dokumenter til drop-box feltet.

 

Nedre del rammen gir deg tilgang til en menyrad:

 

clip0030

 

Medlemmer: Alle (registrerte) medlemmer av gruppen.

Service: Lister alle aktive saker tildelt denne gruppen.

 

Det er verd å merke seg at det enkelte menyvalget også kan ha undermenyer. For eksempel, kan du velge å vise avsluttede saker under Service.

 

Registrere/redigere grupper

For å registrere en ny gruppe, klikker du Ny gruppe-lenken ovenfor listen over eksisterende grupper.

Oppgi deretter minimum Navn, og lagre.

 

clip0182

 

Kommentarer til gruppe-skjermbildet

Kryss av i feltet Sikkerhetsgruppe for å gjøre gruppen tilgjengelig i mappen Admin - for å definere brukerrettigheter (administrator).

Kryss av i feltet CAB-gruppe for å gjøre gruppemedlemmene valgbare som Godkjennere ved registrering av Endringer (Change Management)

For å legge til medlemmer, skriver du inn (del av) navnet på en kontakt i feltet Legg til medlem. Da listes ulike kontakter, og du kan velge hvilke som skal legges inn som medlemmer i gruppen.

For å fjerne en person fra gruppen, klikk knappen clip0032 i listen over medlemmer.

 

 

 
Copyright ©2014-2018 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.