AD-synkronisering

Topp  Forrige  Neste
 

 

Sensedesk AD-synkronisering er en tjeneste som sørger for at brukernavn i Microsoft Active Directory overføres og registreres som kontakter i Sensedesk.

 

For administrator

Sensedesk AD-synk består av en exe-fil, som normalt finnes på server under C:\Program files (x86)\eServer\ADSense.

Filnavn: ADSense.exe

 

Sensedesk AD-synk er normalt startet som en Windows Scheduled Task, i regi av en lokal administrator-bruker på server.

Kommandolinje-parameter må være identisk med Data Source (se nedenfor).

 

For å konfigurere Sensedesk AD-synk, startes ASense.exe fra filkatalogen.

 

clip0117

 

Sensedesk AD-synk kan konfigureres til å hente brukerdata fra et ubegrenset antall AD-OU'er. Hvert OU som skal sjekkes må konfigureres via ADSense.exe.

 

Sensedesk Database

 

Data Source: Connection-streng mot Sensedesk databasen. Normalt samme verdi som finnes under ConnectString i filen Web.config på web-server.

Name: Listeboks viser eventuelle definerte LDAP-forbindelser.

New: Klikk for å opprette ny LDAP-forbindelse.

 

Active Directory

 

Name: Navn på LDAP-forbindelse.

LDAP Path: Fullstendig LDAP-sti til OU som skal sjekkes/synkes (case sensitive).

User name: Navn på bruker som skal benyttes ved oppkobling mot LDAP/AD.

Password: Passord for bruker.

CustomerID: ID til Kunde (i tabellen Customers i Sensedesk-databasen) som skal benyttes som standard kunde/firmanavn for alle brukere som synkroniseres fra valgt LDAP-sti.

 

Save: Klikk for å lagre.

Start AD Sync: Brukes kun i test-sammenheng, for å sjekke forbindelsen til AD. Ingen brukere synkroniseres ved test.

 

 

 

 

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.