Sensedesk Eskalering

Topp  Forrige  Neste
 

 

Denne tjenesten kan benyttes og konfigureres slik at saker eskaleres i henhold til et gitt regelsett. For eksempel, kan man opprette en eskaleringsregel som overfører alle saker som har vært inaktive i mer enn 3 dager til en administrator, som kan sørge for videre oppfølging rundt disse sakene.

 

Merk! Det kreves inngående SQL-kunnskap for å definere eskaleringsregler.

 

For administrator

Sensedesk Eskalering består av en exe-fil, som normalt finnes på server under C:\Program files (x86)\eServer\SDEscalation.

Filnavn: SDEscalation.exe

 

Sensedesk Eskalering er normalt startet som en Windows Scheduled Task, i regi av en lokal administrator-bruker på server.

 

For å konfigurere Sensedesk Eskalering, startes SDEscalation.exe fra filkatalogen.

 

clip0118

 

Sensedesk Eskalering kan konfigureres til å kjøre et ubegrenset antall eskaleringsspørringer (SQL statements).

 

Sensedesk Database

 

Data Source: Connection-streng mot Sensedesk databasen. Normalt samme verdi som finnes under ConnectString i filen Web.config på web-server.

Name: Listeboks viser eventuelle definerte eskaleringsregler.

New: Klikk for å opprette ny eskaleringsregel.

 

Escalation Rule

 

Name: Navn på eskaleringsregel.

Description: Kort beskrivelse av eskaleringsregel.

Priority: Prioriteringsrekkefølge ved automatisert kjøring av regel (via Windows Scheduled Task)

SQL Query to be executed: SQL-script som skal kjøres.

 

Knappen Run Selected Escalation Rule benyttes for å testkjøre eskaleringsregelen. Merk: Benyttes denne, kjøres regelen umiddelbart, og eventuelle endringer vil bli utført!

 

 

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.