Systemadministrasjon

Topp  Forrige  Neste
 

 

Påfølgende kapitler omhandler Sensedesk systemadministrasjon.

 

Normalt, defineres minst én person i organisasjonen som systemadministrator for Sensedesk.

Ved implementering av Sensedesk, er de fleste systeminnstillinger ferdigdefinert, og det er sjelden behov for større endringer.

 

Det kan, imidlertid, være en fordel - for den daglige drift av systemet - at systemsministrator har dannet seg et helhetsbilde over hvordan alle deler av Sensedesk fungerer.

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.