Systemkrav

Topp  Forrige  Neste
 

 

Web-server

Installasjon av Sensedesk er rimelig enkelt. Det omfatter opprettelse av en ny IIS site eller virtuell katalog, og kopiering av tilhørende kataloger og filer.

Det forutsettes at web-server kjører Windows 20xx Server, med IIS 7.x eller nyere. Web-server kan med fordel være installert med 64-bits Windows Server versjon.

Bruk av virtuell server kan anbefales. Det forutsettes også at web-serveren er oppdatert med siste service packs, og at Microsoft FrameWork er av nyere dato/versjon.

 

Database server

Sensedesk benytter Microsoft SQL Server 2008/2012/14/16 som databaseserver. SQL-server kan med fordel være installert på samme fysiske server som web-server, men dette er ikke et krav.

Systemkrav: Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 eller 2014, eller ”gratis”-versjoner av disse (SQL Server 2005/2008/2012/2014 Express). SQL server må tillate kommunikasjon med web-server via TCP/IP, og fortrinnsvis på standard SQL Server port: 1433.

 

Sensedesk Services

Ved implementering av Sensedesk, er det vanlig at tilhørende støttekomponenter installeres på enten web-server eller SQL server. Dette er et sett med Windows Services, som sikrer at all ønsket funksjonalitet ivaretas. Disse komponentene omfatter:

 

Sensedesk eServer (Windows Service): For automatisert e-postnedlasting (fra fellespostkasser) til Sensedesk.

Sensedesk AnyWhere (Windows Service): Abonnementstjeneste for utsending av saksmail til systembrukere (ikke sluttbrukere)

Sensedesk Eskalering (Windows program): Eskaleringstjenesten.

Sensedesk AD-Synk (Windows program): Synkronisering av persondata fra Active Directory.

Sensedesk automail (Windows program): Sender kvitteringsmail til kontaktpersoner/kunder ved ny sak, saksoppdatering og avsluttet sak.

 

Systemkrav: For innhenting av mail fra mailservere forutsettes det bruk av IMAP-protokollen, og tilgang (via nettverk/brannmur) til IMAP mot valgt mailserver. For utsending av mail forutsettes det bruk av SMTP-protokollen, og tilsvarende nettverkstilgang. Ved bruk av AD-synkronisering kreves nettverkstilgang til en AD-domenekontroller.

 

Klienter/PC-er

Siden Sensedesk er – grensesnittsmessig – 100 % web-basert, stilles det kun krav til nettleser som benyttes av den enkelte systembruker/sluttbruker.

For saksbehandlere forutsettes det bruk av en av følgende nettlesere: Internet Explorer 8/9/10/11, Edge, Google Chrome, Safari 5, Opera Next, Vivaldi. For sluttbrukere – er funksjonalitet er mindre – kreves det en nettleser av nyere dato (siste 2-3 år). Som eksempel, er IE 7 støttet, men ikke IE 6. Opera og FireFox av nyere dato støttes. Det forutsettes også at nettleseren tillater bruk av Javascript og cookies.

 

SMS funksjonalitet

For å ta i bruk funksjoner for SMS  (opsjon) forutsettes det at man har et abonnement hos pswin.com (basic), og at det tillates utgående nettverkstrafikk på port 80 mot Internett – fra web-server.

 

Active Directory/Single-Sign-On

Ved bruk av AD/Single-Sign-On (opsjon), forutsettes det at bruker er autentisert i nettverket/domenet i forkant av oppstart av Sensedesk i nettleser.

 

Selvbetjeningssider

Kundene har tilgang til Sensedesk på samme måte som helpdesk-personalet, men med betydelig mindre funksjonalitet. Den enkelte kunde kan logge seg inn i Sensedesk, legge til nye saker/oppdrag, søke frem tidligere saker, legge til nye meldinger i aktive saker, søke i kunnskapsregisteret og laste ned dokumenter og filer fra fellesområder, eller eget filområde.

 

Selvbetjeningssidene er normalt en del av hovednettsidene i Sensedesk, men kan skilles ut på egne webservere. Dersom dette velges, er det et krav at web-servere(ne) har nettverkstilgang til SQL Server via port 1433 (eller annen valgt). Dersom vedlegg (til saker) skal støttes, må slike web-servere også ”nås” på filnivå fra innsiden – hvor saksbehandlere jobber – enten via standard fil/katalogporter, eller ved bruk av WebDAV.

 

Sikkerhetskopi/backup

Etter implementering av Sensedesk er det behov for følgende automatiserte kopieringsjobber:

 

Kopi av SQL Server databasen med navn ”Sensedesk”. Dette settes opp som en standard SQL Server backup jobb, eller som en del av annen automatisert backup-prosedyrer.

Kopi av WEB-server. Selv om de aller fleste kataloger og filer som benyttes av Sensedesk på web-server er en del av standard Sensedesk ”pakke”, så er det enkelte filer/kataloger som må sikkerhetskopieres.

oKatalogen UPLOAD, som ligger under Sensedesk sin ”root” katalog på web-server (normalt, heter denne SenseCRM). Denne inneholder alle vedlagte dokumenter (til saker o.a.).

oKopi av katalogen IMAGES, som ligger under Sensedesk sin ”root” katalog på web-server (normalt, heter denne SenseCRM).

oFilen ”Web.config” som ligger under Sensedesk sin ”root” katalog på web-server.

 

Det er normalt at database/filer sikkerhetskopieres minst en gang per døgn (dette er standarden som benyttes av de fleste av våre kunder).

 

Tilgang til nyere versjoner av Sensedesk

Nyere versjoner av Sensedesk gjøres tilgjengelig for nedlasting straks disse er tilgjengelig. Som systemadministrator har man – i Sensedesk grensesnittet – tilgang til en egen snarvei som er lenket til videre prosedyrer for nedlasting av oppgraderingspakke, samt informasjon om hva som er nytt i hver versjon. Implementering av nyere versjoner er enkelt: Det omfatter kun nedlasting av web-server filer/kataloger, utpakking og overføring/kopi til web-server. Det kreves ingen manuelle databaseendringer eller scriptkjøringer, da Sensedesk utfører nødvendige databaseendringer automatisk ved første pålogging.

 

 

 
Copyright ©2014-2018 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.