Avtaler

Topp  Forrige  Neste
 

 

Under mappen Avtaler får du frem alle registrerte avtaledokumenter i Sensedesk.

Du kan her søke frem avtaler, legge til nye, og redigere eksisterende avtaler.

 

Definisjon: Normalt benyttes avtaler til å registrere support-, service- og vedlikeholdsavtaler/kontrakter (o.a.) man har med 3. parts leverandører. Du kan legge til start- og sluttdato for slike avtaler, og bli varslet i forkant av utløp - slik at du kan foreta en eventuell fornyelse av avtalen. Til en gitt avtale kan det også legges til nyttig informasjon, som kostnader/fakturaer, tilhørighet, ansvarlig person/gruppe, liste over inventar som inngår i avtalen, samt vedlegg i form av filer og dokumenter.

 

Fra Avtaler-mappen kan du også:

 

eksportere avtalene til Excel, XML og RSS

sortere listen ved å klikke på en kolonne

velge andre kolonner ved å klikke menyvalget Kolonner

søke/filtrere innenfor enkeltkolonner, ved å oppgi søketekst i feltet som vises rett over hver kolonne, og trykke ENTER

bla til neste/forrige side - om listen inneholder mange rader

helt nederst i skjermbildet er en alfabetisk liste fra a-å. Klikk en bokstav for å vise alle avtaler med navn som begynner med valgt bokstav.

 

 

clip0196

 

 

Menyvalg

Øverst til venstre kan du velge blant følgende visninger:

Alle aktive avtaler

Alle avtaler

Mine aktive avtaler

Mine avtaler

Alle utløpte avtaler

Avtaler som utløper de neste 30 dager

 

Forhåndsvisningsrammen gir deg tilgang til mer informasjon

Øverst i forhåndsvisningsrammen vises generell informasjon om valgt avtale. Du kan her klikke på knappene Rediger, Slett, og Skriv ut, dra-og-slippe filer og dokumenter til drop-box feltet.

 

Nedre del rammen viser eventuelt inventar som er knyttet til avtalen.

 

Registrere/redigere avtaler

For å registrere en ny avtale, klikker du Ny avtale-lenken ovenfor listen over eksisterende avtaler.

 

clip0197

 

Kommentarer til avtale-skjermbildet

Du oppretter avtalen ved å angi, minimum, en verdi i Navn-feltet.

Du kan legge til (tilknytte) data fra inventarregisteret, i nederste del av skjermbildet. Dette gjøres ved å skrive inn deler av inventarnavnet, velge fra listen, og klikke knappen Legg til, eller ved drag-n-drop fra Inventar-mappen i hovedskjermbildet.

Du kan legge til faktura-data i nedre del av skjermbildet.

I Varslingsfeltet, kan du angi navn på enkeltpersoner eller grupper som skal varsles via e-post ved utløp av avtalen (og angi antall dager før utløp varslingsmelding skal sendes).

Om du klikker på Forny avtalen-knappen, opprettes en identisk (ny) avtale, der du må angi alternative (nye) datoer for Start og Slutt. Eventuelle vedlegg, tilknyttet inventar og faktura-data tas med.

Legg merke til at enkelte feltnavn er understreket (Status). Om du har administratortilgang til Sensedesk, kan du klikke på disse feltnavnene for å legge til flere valgbare verdier.

 

Nyttige tips

I listen over avtaler vil eventuelle utløpte avtaler vises med rød fargekode i feltet SluttDato, og avtaler som utløper de neste 30 dager vises med oransje farge.

Kolonnen Utløpsdager viser antall dager til utløp av avtale, eller antall dager siden utløp av avtale.

 

 

 
Copyright ©2014-2018 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.