CRM

Topp  Forrige  Neste
 

 

Nedenfor er en kort oversikt over noen av mulighetene omkring CRM i den nye versjonen av Sensedesk. For mer omfattende info, se eget dokument.

 

clip0129

 

Kundekort
Hovedsiden i CRM-delen av Sensedesk viser kundekortet med tilhørende informasjon om aktiviteter knyttet opp mot nye eller eksisterende kunder.

 

Aktiviteter består av alle aktiviteter registret mot valgt kunde; dokumenter, notater, telefonsamtaler, e-post, og generelle aktiviteter/oppgaver.

 

Kunder

Omfattende oversikt over alle kunder med tilhørende aktivitetsdetaljer.
 
clip0130

 
 

Salgs-«leads»

Opprett og rediger leads, knytt til nye telefonsamtaler, notater og aktiviteter. Koble leads til kampanjer og salg.

 

clip0131

 

 

Salgs-«muligheter»

Opprett og rediger potensielle salg og lukkede salg. Her kan du også registrere alle aktiviteter frem til salget avsluttes/lukkes.  Du kan videre legge inn informasjon om kontaktroller, partnere, konkurrenter og produkter per salg.

 

clip0132

 

Kampanjer

Planlegg markedsføringskampanjer. Legg til oppgaver,
koble «leads», og potensielle salg til kampanjer. Utfør masseutsendelser og mål kampanjerespons. Kampanjer kan også knyttes til markedslister – både statiske lister og dynamiske (basert på spørringer/rapporter).
 

clip0133

 

 

Markedslister

Opprett markedslister basert på oppslag mot «leads», kontakter og kunder. Eller som egen SQL-spørring.

 

clip0134

 

 
 
Opprett markedslister basert på oppslag mot «leads», kontakter og kunder. Eller som egen SQL-spørring.

 
Copyright ©2014-2018 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.