Rapporter - Eksempler

Topp  Forrige  Neste
 

 

Denne siden vil bli oppdatert regelmessig, og inneholde en del nyttige rapporteksempler.

 

Rapport: Vis alle aktive saker tildelt en gruppe, og/eller medlemmer i gruppen

Beskrivelse

Denne rapporten skal vise alle aktive saker tildelt en navngitt gruppe (Helpdesk), samt alle aktive saker tildelt medlemmer i denne gruppen.

 

Slik lager du rapporten

 

Opprett en ny rapport under mappen Rapporter, og gi den et navn. F.eks Gruppe og medlemmer

Sett rapporttype til "SQL"

Sett Tabell til "Saker"

Grupper etter, ingen verdi.

Legg inn følgende SQL-spørring:

 

Select [ID],[CONTACT],[SUBJECT],[ASSIGNED],[STATUS],[CREATED] from CASES

Where

IsClosed=0

AND

(Assigned='Helpdesk' or AssignedID in (Select CONTACTS.ID from CONTACTS,GROUPMEMBERS Where CONTACTS.ID=GROUPMEMBERS.ContactID and GROUPMEMBERS.GroupID=(Select GROUPS.ID from GROUPS Where Name='Helpdesk')))

AND

Year(Created)>2017

Order By Assigned, Created

 

Lagre rapporten. og kjør den.

 

Forklaring

Feltnavn/kolonner som skal vises i rapportresultatet settes i klammeparantes. F.eks. [CONTACT].

Feltnavn/kolonner i dette tilfellet er fra sakstabellen CASES. Du finner navn på feltene i tabellen ved å klikke på Kolonner i sakslisten i Sensedesk (Innboksen din)

Linjen med IsClosed=0; betyr alle AKTIVE saker. IsClosed=-1 er ALLE saker. IsClosed=-2 er alle SLETTEDE saker.

Linjen med Year(Created)>2017 er bare en ekstra sikkerhet, for å unngå at absolutt alle saker vises - ved feil på spørring.

 

Kommentarer

Denne rapporten benytter ikke input-parametre. Om andre grupper en Helpdesk skal brukes, må dette endres 2 steder i rapporten.

 

 

 
Copyright ©2014-2018 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.