Sensedesk Automail

Topp  Forrige  Neste
 

 

Sensedesk AutoMail er en tjeneste som sørger for automatiserte e-postkvitteringer tilbake til sluttbrukere/saksinnmeldere.

 

Nye saker opprettes i Sensedesk ved at (alternativer):

 

Sluttbruker logger inn i Sensedesk og oppretter et oppdrag/sak.

Systembruker oppretter en ny sak i Sensedesk.

Sensedesk eServer mottar en e-post og omdanner den til en sak.

Eventuelle 3. parts integrasjonsprodukter legger til saker.

 

Normalt sendes automail-kvitteringer via e-post ved:
 

1.Opprettelse av sak

2.Ved ny dialog i sak

3.Når sak avsluttes

 

Alle utgående e-postkvitteringer stemples med en saksidentifikator, slik at eventuelle svar tilbake kan tolkes av Sensdedesk eServer, og legges til som svar i eksisterende saker.

 

For administrator

Sensedesk Automail består av en exe-fil, som normalt finnes på server under C:\Program files (x86)\eServer\SMTPSMS.

Filnavn: SMTPSMS.exe

 

Automail er normalt startet som en Windows Scheduled Task, i regi av en lokal administrator-bruker på server.

 

For å konfigurere auto-mail, startes SMTPSMS.exe fra filkatalogen.

 

clip0115

 

Klikk Setup-knappen for å se innstillinger:

 

SMTP Server: Navn på mail-server som e-postsending skal benytte.

User name: Kontonavn/brukernavn ved pålogging til server (via SMTP).

Password: Passord for konto.

Send using: Remote skal benyttes.

 
Merk! I noen tilfeller krever ikke mail-serveren autentisering for å sende e-post. I så fall settes brukernavn/passord blankt.

 

Tilleggsfunksjoner som utføres

Update Email4: Kontaktfeltet e-post4 settes identisk med feltet e-post

Set Status to: Skal saksfeltet Status endres? F.eks. Set Status to Mottatt When Status in ('Purret')

Close Cases: Skal saker lukkes automatisk? F.eks. Close cases after 2 days, when Status in ('Utført')

Auto generate passwords: Om denne er aktiv oppretter SMTPSMS.exe passord for alle kontakter som ikke har passord.

 

Merk! Automail/SMTPSMS.exe kjøres som Windows Scheduled Task hvert 3 minutt (normalt). Det betyr at utgående e-post vil sendes senest 3 minutter etter at de er blitt opprettet.

 

Windows Registry

Innstillinger for Automail er lagret i Windows Registry (RegEdt32.exe). Her er en oversikt over de mest brukte nøklene:

 
Hovednøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sense Data\SMTPSMS

 

 

 

 

AutoGenPwd

Skal kontakt-passord autogenereres

0=nei, 1=ja

CheckClosedCases

Skal det sendes kvitteringse-post for avsluttede saker?

0=nei, 1=ja

CheckNewCases

Skal det sendes kvitteringse-post for nye saker?

0=nei, 1=ja

CheckNewDialog

Skal det sendes kvitteringse-post for nye svar/dialog?

0=nei, 1=ja

CloseAfter

Skal saker lukkes ved en gitt Status? Etter hvor mange dager?

1-30

CloseAfterForStatus

For hvilke statusverdier skal saker auto-lukkes?

F.eks. ('Lukket','Utført')

SendMail

Skal e-post faktisk sendes?

0=nei, 1=ja

SendUsing

Hvilken mail-server skal benyttes?

2=Remote

SMTPPassword

Passord for SMTP-bruker/konto

 

SMTPPort

SMTP portnummer

25 eller annen

SMTPServer

Navn på mail server - som kjører IMAP-protokoll

 

SMTPUsername

SMTP kontonavn for mailboks

 

StatusBesvart

 

 

StatusBesvartSetTo

 

 

UpdateEmail4

Skal kontaktfeltet E-post4 settes lik E-post for alle kontakter?

 

WebPath

Lokal sti til Sensedesk

F.eks. C:\inetpub\SenseCRM\

 

 

Nyttige tips

Om SendMail settes til verdi 0, stoppes utgående e-postsending. Kan benyttes ved midlertidig stans av utgående e-post.

WebPath benyttes når det tillates å sende vedlegg med svar/dialog. Om ikke denne nøkkelen har en verdi, vil ikke slike vedlegg sendes med e-postmeldingen.

 

Feilsøking

Dersom man oppdager at automail - av ukjent grunn - ikke sender e-post til systembrukere, kan følgende sjekkes:

 

Logg-filer som befinner seg i samme katalog som SMTPSMS.exe

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.