Sensedesk Anywhere

Topp  Forrige  Neste
 

 

Dette er en nyttig tilleggsmodul - der den enkelte systembruker selv kan velge å blir varslet via e-post når nye saker ankommer hans Innboks, eller grupper.

 

Hver e-post som da sendes systembruker vil inneholde komplett saksinformasjon, inklusiv eventuell dialog med sluttbruker, samt oppgaver som er lagt til saken.

 

Ved å utveksle denne informasjonen i form av e-postmeldinger oppnås følgende fordeler:

 

Systembruker holdes oppdatert via standard e-post, og kan således følge opp saker selv om han ikke er innlogget i Sensedesk.

Dersom han svarer på mottatt e-post fra Sensedesk AnyWhere, så sendes svaret tilbake til Sensedesk, og legges inn som ny dialogmelding på gjeldende sak - og sluttbruker blir deretter tilsendt en kopi av svaret.

 

For informasjon om aktivering av Sensedesk Anywhere, se Innstillinger

 

For administrator

Sensedesk AnyWhere består av en exe-fil, som normalt finnes på server under C:\Progam files (X86)\eServer\AnyWhere.

Filnavn: SDAnyWhere.exe

 

Anywhere er normalt startet som en Windows Service med navn "Sensedesk Anywhere", i regi av en lokal administrator-bruker på server.

 

For å konfigurere Anywhere, startes SDAnyWhere.exe fra filkatalogen.

 

clip0114

 

Menyvalg Tools/Settings

SMS Notification: Er ikke i bruk

Email Notification: Kryss av dersom epostvarsling skal aktiveres (default aktivert)

Sender: E-postadresse som skal benyttes som avsender av AnyWhere e-postmeldinger

Start Date: Datofilter for varsling. Om dato settes til f.eks. i dag, vil varsling kun skje på saker som opprettes i dag, og påfølgende dager.

 

Menyvalg Tools/Recipients

Select User from List: Velg en bruker

Notify When: Kryss av for om bruker skal varsles når nye saker ankommer Innboksen hans, og/eller nye saker ankommer ulike grupper.

Notification method Email: Hvilken e-postadresse skal bruker varsles via.

Notification method SMS: Ikke i bruk.

NB! Den enkelte systembruker kan selv foreta valgene ovenfor via Innstillinger i Sensedesk.

 

Feilsøking

Dersom man oppdager at AnyWhere - av ukjent grunn - ikke sender e-post til systembrukere, kan følgende sjekkes:

 

Logg-filer som befinner seg i samme katalog som SDAnyWhere.exe

Om det kun gjelder en enkeltbruker, sjekk Innstillinger for denne brukeren.

Anywhere vil ikke kjøre dersom mer enn 1 instans av SDAnyWhere.exe er aktiv. Sjekk Windows Task Manager.

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.