Serverparametre

Topp  Forrige  Neste
 

 

Det finnes en del parametre (nøkler) som kan defineres per web-server. Dette omfatter innstillinger som gjelder for alle brukere (per IIS site/directory), og som vedlikeholdes i filen web.config - som finnes under Sensedesk-katalogen på web-serveren (normalt, C:\inetpub\SenseCRM).

 

Som systemansvarlig kan du utføre endringer i filen web.config (åpne den i f.eks. Notepad), men vær obs. på at ved lagring av denne filen blir innloggede brukere (i Sensedesk) logget ut.

 

Web.Config parametre

Parameter under <appSettings>                

<add key="ADAuthentication" value="" />

Skal AD-autentisering benyttes? Ja=1

<add key="ADDomain" value="" />

Navn på AD-domene

<add key="NoPasswordLink" value="" />

Skal Glemt-passord-lenke skjules? Ja=1

 

 

<add key="SMSUser" value="" />

Om SMS skal benyttes, SMS-bruker (PSWinCom)

<add key="SMSPwd" value="" />

SMS-bruker passord

<add key="SMSSD" value="" />

SMSSD-verdi

<add key="SMSSender" value="" />

Avsendernummer

<add key="SMSSignature" value="" />

Eventuell signatur

 

 

<add key="URL" value="http://"/>

URL til Sensedesk

<add key="MailSenderAddress" value="" />

Avsender e-postadresse for system-mail

<add key="MailDisplayName" value="" />

Navn på avsender

<add key="MailServer" value=""/>

Navn eller IP til mailserver

<add key="MailServerPort" value="25" />

SMTP-portnummer

<add key="MailAccount" value="" />

Kontonavn ved pålogging til mailserver

<add key="MailAccountPwd" value="" />

Konto-passord

 

 

<add key="DefaultLanguage" value="NO"/>

Hvilket språk skal være standard på nettsidene?

<add key="AllowLanguageNO" value="1"/>

Skal Norsk være tilgjengelig for valg?

<add key="AllowLanguageEN" value="1"/>

Skal Engelsk være tilgjengelig for valg?

<add key="AllowLanguageSE" value="1"/>

Skal Svensk være tilgjengelig for valg?

<add key="AllowLanguageDE" value="1"/>

Skal Tysk være tilgjengelig for valg?

<add key="AllowLanguageES" value="1"/>

Skal Spansk være tilgjengelig for valg?

 

 

<add key="AllowRegister" value="1"/>

Skal "Registrer deg" vises på påloggingsside?

<add key="NumRecsPerPage" value="100" />

Maksimum antall rader vist i lister. Normalt 100.

<add key="StatusApproved" value="Godkjent"/>

Overstyring (språk) av Approved statusverdi

<add key="StatusCompleted" value="Utført"/>

Overstyring (språk) av Competed statusverdi

<add key="StatusClosed" value="Lukket"/>

Overstyring (språk) av Closed statusverdi

<add key="StatusActive" value="Mottatt"/>

Overstyring (språk) av Active statusverdi

<add key="StatusReOpened" value="Re-åpnet"/>

Overstyring (språk) av ReOpened statusverdi

 

 

<add key="BofDay" value="08:00:00" />

Arbeidstid starttidspunkt (benyttes i rapporter)

<add key="EofDay" value="16:00:00" />

Arbeidstid sluttidspunkt (benyttes i rapporter)

<add key="WorkHoursPerDay" value="7,5" />

Antall arbeidstimer per dag

<add key="NORDateReports" value="1" />

Skal norsk datoformat benyttes på rapporter

 

 

<add key="NoShowFacebook" value="" />

Ikke vis Sensedesk kobling mot Facebook

<add key="CRMSec" value="1234" />

Kode/passord som skal benyttes ved MS CRM-integrasjon

<add key="WebDefaultsGroup" value="WebDefaultsSE" />

Overstyre WebDefaults-gruppe (til annen gruppe)

<add key="SitePreFix" value="SE" />

Eventuell prefiks for site (ved flere sites, samme base)

<add key="CaseTemplate1" value="Bestilling;Vaktmester.aspx" />

Andre, tilpassede saksmaler. 1, 2, 3 etc.

<add key="VismaCode" value="1234" />

Kode som benyttes ved Visma-eksport av fakturadata

<add key="UseSymantec" value="" />

Skal Symantec Altiris benyttes for inventar-integrasjon?

<add key="SysManServer" value="" />

Skal SysMan benyttes ved SMS? Navn på server.

<add key="SysManUsername" value="" />

SysMan-brukernavn

<add key="SysManPassword" value="" />

SysMan passord

 

 

         

Kommentatrer

Overstyringsparametre for Status-verdier i saker medfører at overstyrt verdi lagres i basen. F.eks. ved overstyring av statusverdi Approved til Godkjent, så er det verdien Godkjent som lagres ved endringer av Status-feltet i saker.

Parameteren NORDateReports brukes kun ved problemer ved beregning av arbeidstid (grunnet mismatch mellom databasespråk/web-serverspråkvalg)

WebDefaulgsGroup benyttes kun dersom man har flere IIS-sites mot samme database. Brukes for å kunne ha ulike innstillinger i Admin-skjermbildet per site.

Om begge parametrene ADAuthentication og ADDomain er angitt, vil single-sign-on benyttes.

Om kun ADDomain er angitt, vil man kunne logge på Sensedesk (manuelt) med AD-brukernavn/passord

Om ingen av nevnte to parametre er oppgitt, må pålogging skje med brukernavn/passord angitt per bruker i Sensedesk (Kontakter)

 

 

 

                         

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.