Superbrukere

Topp  Forrige  Neste
 

 

Utvid Sensedesk mot andre organisasjoner.

 

Superbrukere

En relativt nyttig funksjonalitet i Sensedesk, er muligheten for å definere såkalte superbrukere. En superbruker er normalt en person som er ansatt i et annet firma – utenfor egen organisasjon - som gis systembruker tilgang til Sensedesk. På lik linje med andre systembrukere/operatører (internt). Med et slikt oppsett vil han (superbrukeren) kunne opprette og behandle saker mot sine egne kunder, i samme database som alle andre systembrukere. Forskjellen er at superbrukerens tilgangsnivå til databasen begrenses, slik at han kun ser et bestemt utvalg av saker, dokumenter, kundedata etc.

 

Eksempel

Dersom ditt firma har en eller flere underleverandører (eksterne firma), men noenlunde felles kundebase, så kan du sette opp Sensedesk slik at enkeltpersoner i disse eksterne firmaene/organisasjonene kan logge seg på, og få "full" tilgang til å drive saksbehandling mot egne kunder – uten at dette påvirker "dine" saker. Han vil kun se de sakene han selv oppretter/behandler, og det er mulighet for å utveksle saker mellom organisasjonene (for eksempel for å overføre eierskap på en sak oppover i organisasjonstreet).

 

Fordeler

Med denne løsningen kan flere organisasjoner ha full helpdesk-funksjonalitet mot en og samme database, uten behov for installasjon av separate databaser, samtidig som at saksflyt mellom organisasjoner forenkles – ved at overføring av saker styres kun ved tildeling til enkeltpersoner eller grupper. Kostnadsmessig, så er dette også et godt alternativ, da det kun kreves lisenser for antall nye systembrukere.

 

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.