Servertjenester

Topp  Forrige  Neste
 

 

I tillegg til nettsider, består Sensedesk av et sett med servertjenester.

 

Sensedesk AnyWhere: Automatisert varsling via e-post - til systembrukere - ved nye/oppdaterte saker.

Sensedesk Automail: Automatisert utsending av e-post til kunder/kontakter.

Sensedesk eServer: Innhenter e-post fra (felles)postkasser og oppretter nye saker i Sensedesk.

Sensedesk Eskalering: Eskaleringsregler.

AD-synkronisering: Overfører (synkroniserer) brukere fra Active Directory.

 

Servertjeneste installeres normalt på Windows-serveren der Sensedesk-nettsidene er lagt inn, og hver enkelt tjeneste startes/kjøres enten som Windows Scheduled Task eller Windows Service.

 

Se påfølgende kapitler for informasjon og konfigurasjon.

 

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.