How-to/Nyttige tips

Topp  Forrige  Neste
 

 
Finne rett kontaktperson ved saksregistrering

I nyere versjon av Sensedesk er det mulig å finne rett kontaktperson (per firma) ved saksregistrering.

Det kan ofte være slik at man -ved opprettelse av ny sak - er usikker på hvem man skal angi i FRA-feltet i saken.

 

For å forenkle dette er det innført en funksjon i saksskjermbildet som gir deg hjelp til å bestemme dette.

 

Opprett en ny sak

Skriv inn firmanavnet i FRA-feltet (altså, ikke personnavn)

 

clip0092

 

Dersom feltet Kundekontakt er krysset av i kontaktskjermbildet vil et rødt kryss vises for den personen som er kundekontakt.

Alternativt, antall saker registrert per kontakt vises i parentes. Dette kan være en indikator på hvem som faktisk er kundekontakt i et gitt firma.

 

Hvordan endre profilbilder

Profilbilder (foto) kan endres ved å klikke på fotorammen (i forhåndsvisning av saker og i kontaktskjermbilder).

Ved opplasting av bilder vil systemet "nedskalere" bildestørrelsen.

 

Sluttbrukere/kunder kan også endre sine egne profilbilder på samme måte.

 

Hvordan lukke alle faner bortsett fra Service-fanen

For å lukke alle "faner", bortsett fra Service-fanen, klikker du "X"-ikonet i selve Service-fanen. Da lukkes alle faner til høyre for Service.

Normalt kan du ha maksimum 12 faner aktiv samtidig.

 

Hvordan søke etter kontakter, kunder etc. når man har Innboks-mappen aktiv

Når du jobber med saker i Innboksen o.a. så kan det ofte være tungvint å måtte velge en annen mappe (Kontakter, Kunder etc) for å søke frem informasjon.

Et alternativ til å bytte mappe, er å benytte hurtigsøkfeltet (helt til venstre, øverst i hovedskjermbildet).

 

Alternativt, trykk ALT+2 (krever Google Chrome). Da vises en ramme, som initielt viser alle aktive saker. Herfra kan man også søke etter enkeltpersoner og kunder. Oppgi navn på kontakt eller kunde i søkefeltet her. Om første bokstav er stor, f.eks. Sense vil søkeresultatet vise kunder, ellers vises kontaktpersoner. Legg også merke til at du får frem ytterliggere detaljer ved å klikke på enkeltfelt i resultatlisten (f.eks. navn på kontakt, eller firmanavn).

 

clip0093

 

Hvordan vise avsluttede/lukkede saker

Generelt, kan du få frem en oversikt over avsluttede saker ved å holde ALT-tasten nede før du klikker på aktuell mappe, søk etc.

For eksempel, ved å holde ALT-tasten nede før du klikke Service-mappen, vil sakslisten søke frem alle avsluttede/lukkede saker i din Innboks.

Det samme gjelder for andre mapper, samt brukerfotoer øverst i hovedskjermbildet.

 

Hvorfor vises enkelte saker med rød tekst?

I sakslister vises noen ganger saker med rød tekst i kolonnene Opprettet og Kontakt.

Rød tekst i Opprettet-kolonnen betyr at dette er en ny sak, der man ikke har svart sluttbruker/kunde.

Rød tekst i Kontakt-kolonnen betyr at dette er en sak der det er kunden som har svart sist (man er svar skyldig). Dette er i direkte samsvar med grupperingen av saker i sakskonsollet.

 

Hvordan sende SMS

Dersom systemansvarlig har konfigurert Sensedesk for integrasjon mot en SMS-leverandør, kan du sende SMS ved å klikke på mobil-ikonet som vises til venstre for felt som inneholder et mobilnummer. For eksempel, i forhåndsvisning av saker, i kontaktforhåndsvisning, i kontaktskjermbilder m.m.

 

clip0094

 

I utklippet ovenfor, har vi klikket på mobil-ikonet for en kontakt (vises under Valgte nummer). Da er det bare å skrive inn en melding, og klikke Send.

Du kan også legge til flere personer (mobilnumre) via Søk, eller Grupper, eller å oppgi et mobilnummer i Mobil-feltet, og klikke Legg til.

 

 
 

 

 

 

 

 
Copyright ©2014-2018 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.