Oppgradere

Topp  Forrige  Neste
 

 

Nyere versjoner (patcher) av Sensedesk vil normalt bli gjort tilgjengelig for nedlasting straks de er debugget, testet og prøvekjørt.

 

Patcher slippes normalt, minst 1 gang per måned, og inkluderer nye funksjoner, samt eventuelle tilpasninger og feilrettinger.

Du trenger kun å laste ned og installere seneste/nyeste patch, da alle patcher er akkumulative (inneholder alle endringer fra tidligere patcher).

Installasjonsprosedyren er enkel: Laste ned ZIP-fil, pakke ut og kopiere til web-serverkatalog.

 

Versjonsnummer

Du finner versjonsnummeret for din Sensedesk-versjon her:

På innloggingssiden

På Admin-siden (om du har tilgang til denne)

Siden som vises etter utlogging

 

Installasjon av ny patch

1.Last ned nyeste patch fra www.SenseSupport.com

2.Kopier zip-filen til web-serveren, der Sensedesk web-sidene er opprettet. Normalt på C:\inetpub\SenseCRM (kan variere enkelte steder). Om du er i tvil, kan du starte IIS Manager og sjekke hvilken katalog som benyttes.

3.Eksisterende filer/kataloger overskrives

4.Logg inn i Sensedesk via nettleser

 

Kommentarer til installasjon/oppgradering

Sensedesk er selvrettende i forhold til databaseserver. Ved pålogging (første gang etter oppgradering) oppdateres databasen (om det er behov for det)

NB! Det er viktig at patch-zip kopieres til web-server og pakkes ut der!

NB! Det er også viktig at utpakkede filer og kataloger KOPIERES (og ikke flyttes) til web-katalogen til Sensedesk (ellers overskrives filrettigheter)

 

 

 

 

 

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.