Sensedesk Eskalering

Topp  Forrige  Neste
 

 
Denne tjenesten kan benyttes og konfigureres slik at saker eskaleres i henhold til et gitt regelsett. For eksempel, kan man opprette en eskaleringsregel som overfører alle saker som har vært inaktive i mer enn 3 dager til en administrator, som kan sørge for videre oppfølging rundt disse sakene.

 

For administrator: Sensedesk Eskalering er normalt installert på Sensedesk-serveren under C:\Program files (x86)\SDEscalation.

Se også Servertjenester

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.