Sensedesk eServer

Topp  Forrige  Neste
 

 
Denne Windows-servicen kan konfigureres til å hente inn e-post fra én eller flere fellespostkasser (for eksempel support@minbedrift.no), konvertere e-postmeldinger til saker i Sensedesk, samt tildele sakene til ulike brukergrupper. Eventuelle vedlegg som følger med e-posten tas vare på og knyttes til saken.

 

Merk! Sensedesk eServer sender aldri svar tilbake til sluttbrukere. Det utføres av en separat tjeneste (Sensedesk Automail)

 

For administrator: Sensedesk eServer er normalt installert på Sensedesk-serveren under C:\Program files (x86)\eServer

Se også Servertjenester

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.