Tilleggsmoduler

Topp  Forrige  Neste
 

 

Påfølgende kapitler omhandler diverse tilleggsmoduler til Sensedesk.

 

Sensedesk Mobile: Bruk av Sensensedesk via smarttelefoner.

Sensedesk Inventory Scanner: Automatisert innhenting av PC/server inventardata.

Sensedesk AnyWhere: Automatisert varsling via e-post - til systembrukere - ved nye/oppdaterte saker.

Sensedesk Automail: Automatisert utsending av e-post til kunder/kontakter.

Sensedesk eServer: Innhenter e-post fra (felles)postkasser og oppretter nye saker i Sensedesk.

Sensedesk Eskalering: Eskaleringsregler.

AD-synkronisering: Overfører (synkroniserer) brukere fra Active Directory.

SMS: Send SMS fra Sensedesk.

Sensedesk API: REST-basert API for integrasjon mot Sensedesk fra andre systemer

Sensedesk Telefoni: Integrasjon mot telefoni-systemer for håndtering av innkommende samtaler

AD-SMS-passordskifte: Automatisert passordskifte for sluttbrukere via SMS

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.