Sensedesk Anywhere

Topp  Forrige  Neste
 

 
Dette er en nyttig tilleggsmodul - der den enkelte systembruker selv kan velge å blir varslet via e-post når nye saker ankommer hans Innboks, eller grupper.

 

Hver e-post som da sendes systembruker vil inneholde komplett saksinformasjon, inklusiv eventuell dialog med sluttbruker, samt oppgaver som er lagt til saken.

 

Ved å utveksle denne informasjonen i form av e-postmeldinger oppnås følgende fordeler:

 

Systembruker holdes oppdatert via standard e-post, og kan således følge opp saker selv om han ikke er innlogget i Sensedesk.

Dersom han svarer på mottatt e-post fra Sensedesk AnyWhere, så sendes svaret tilbake til Sensedesk, og legges inn som ny dialogmelding på gjeldende sak - og sluttbruker blir deretter tilsendt en kopi av svaret.

 

For informasjon om aktivering av Sensedesk Anywhere, se Innstillinger

 

For administrator: Sensedesk AnyWhere er normalt installert på Sensedesk-serveren under C:\Program files (x86)\AnyWhere

Se også Servertjenester

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.