Sensedesk API

Topp  Forrige  Neste
 

Sensedesk API er REST-basert og utviklet for å kunne oppnå nivå 3 av «Richardson Maturity Level». Dette betyr:

1.Det er ulike ressurser for de ulike deler av vårt (Sensedesk) domene.

2.API-et bruker standard HTTP-verb: GET, POST, PUT, DELETE.

3.Ressurser er «lenket», for å tillate utforsking av API-et.

4.API-et er standardisert, og benytter samme metodikk som flertallet av andre systemer.

De fleste kjernefunksjoner er gjort tilgjengelig i API-et:

1.Liste alle/utvalgte saker, kunder, kontakter, svar og oppgaver i saker.

2.Opprette nye saker, kunder, kontakter, svar og oppgaver i saker.

3.Oppdatere eksisterende saker, og oppgaver i saker.

4.Tilsvarende funksjoner for oppslag/oppdatering av timeføring.

Installasjon av API

For å ta i bruk Sensedesk API, må det foretas en oppdatering av Sensedesk på web-server. Ta kontakt på support@sensedesk.com for detaljer.

Forkunnskaper

For å dra nytte av Sensedesk API forutsettes det at utvikler har kjennskap til REST-basert koding, med tilhørende JSON-formatering av data.

 

 
Copyright ©2014 Sense Data as. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.